Levensverzekering niet voor kinderen

In een testament kan niet alleen geregeld worden wie uw erfgenamen moeten worden, maar ook welke personen u zou willen onterven. Vaak vergeten mensen daarbij naar afgesloten levensverzekeringen te kijken.

Op de polis van levensverzekering wordt vermeld wie als begunstigden de uitkering zullen ontvangen als de polis bij overlijden uitkeert. Heel vaak zal dat de standaardbegunstiging zijn, namelijk eerst de weduwe of weduwnaar, dan de kinderen en als die er ook niet zijn, als laatste de erfgenamen van degene die de polis afsluit.

Als in het testament de weduwe of de kinderen worden onterfd, dan verandert de begunstiging op de polis van levensverzekering daardoor niet automatisch. In principe moet u zelf contact opnemen met de verzekeraar om de begunstiging van een levensverzekering aan te passen als het uw wens is dat de uitkering naar anderen gaat dan de personen die staan vermeld op de polis.

Onlangs beoordeelde het Hof Amsterdam de situatie van een man die zijn kinderen in zijn testament had onterfd, maar de polis niet had aangepast. Het Hof vond dat er bijzondere omstandigheden waren, waardoor de kinderen geen beroep konden doen op de uitkering uit de levensverzekering. Het Hof kende de uitkering toe aan de samenwoonpartner. Het Hof ging er daarbij van uit dat de overleden man was vergeten de begunstiging van de polis aan te passen.

Wilt u het niet zover laten komen dat uw familie en erfgenamen voor de rechter uitzoeken wat uw bedoeling is geweest? Zorg dan dat u zeker weet dat uw testament en uw levensverzekeringen goed op elkaar zijn afgestemd, en neem contact met ons op voor een advies.

Bron: Hof Amsterdam 9 mei 2017, nr 200.186.196/01 (GHAMS:2017:1751).