Nieuwe tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Erfrecht 2017: Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je kleinkinderen hebt, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in je testament tussen de € 2.000 en € 4.000  per kleinkind aan erfbelasting besparen. Een andere manier is door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

Tariefgroep Waarde verkrijging erfbelastingpercentage
1. Partners en kinderen € 0,- tot € 122.269,-
meer dan € 122.269,-
10%
20%
1a. Kleinkinderen € 0,- tot € 122.269,-
meer dan € 122.269,-
18%
36%
2. Overig € 0,- tot € 122.269,-
meer dan € 122.269,-
30%
40%

Vrijstellingen erfbelasting 2017

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is. De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is in 2017 € 1.063.479,-.

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) € 638.089,-
kinderen € 20.209,-
kleinkinderen € 20.209,-
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.621,-
Ouders * € 47.859,-
Alle overige personen € 2.129,-
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen €  47.859. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook €  47.859.

Vrijstellingen schenkbelasting 2017

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2017 Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind € 5.320,-
kleinkind € 2.129,-
overig € 2.129,-
ANBI’s en SBBI’s volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2017 Vrijstelling algemeen doel Vrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Kind 18 t/m 39 jaar € 25.526,- € 53.176,-
geen beperkingen € 100.000

Let op voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen.

Schenken op papier

Door te schenken op papier draag je een deel van je vermogen over aan je kinderen zonder dat je dat direct hoeft uit te betalen. Deze schenking wordt als schuld verrekend met je nalatenschap. Door deze verrekening zijn je kinderen minder erfbelasting verschuldigd. Voorwaarde is wel dat je jaarlijks vanaf het moment dat je de schenking doet tot aan je overlijden een rente van 6% betaalt aan je kinderen over het geschonken bedrag. Wanneer je jaarlijks niet meer schenkt dan de schenkbelastingvrijstellingen, ben je geen schenkbelasting verschuldigd. Een schenking op papier is vooral praktisch als je geen contant geld wilt schenken omdat je geld bijvoorbeeld in beleggingen of onroerend goed is gestoken. Extra voordeel is dat de rente van 6% blijft zorgen voor een jaarlijks onbelaste geldstroom richting je kinderen.

Bovenstaand overzicht is thans te downloaden via de pagina “brochures”.