Problemen bij niet naleven verrekenbeding huwelijksvoorwaarden

Wie op huwelijkse voorwaarden is getrouwd met daarin “koude” uitsluiting van elkaar en ook een periodiek verrekenbeding, roept problemen over zich af. Althans als beide partners niet jaarlijks hun overgespaarde inkomen met elkaar verrekenen. Als dan ook nog op de gemeenschappelijke bankrekening schenkingen worden bijgeschreven, kunnen de problemen zich opstapelen. Met als gevolg ruzie bij […]

Energielabel verplicht

Per 1 januari 2015 zijn de regels betreffende de energieprestaties van gebouwen verscherpt. Sinds 1 januari 2008 was men al verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van een gebouw een energiecertificaat (thans energielabel) te overhandigen, maar hierop stond geen enkele sanctie. Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook bij het niet verstrekken van een energielabel sancties […]

Werkzaamheden Havenpark / Arbeiten Havenpark

Wegens de herinrichting van het Havenpark is ons kantoor tot mei 2016 slecht bereikbaar. Indien u slecht ter been bent en ons kantoor niet kan bereiken vernemen wij dit graag van u zodat wij u een andere oplossing voor dit probleem kunnen bieden. Durch die Neugestaltung der Havenpark ist unser Amt bis Mai 2016 swierig zu […]

Schenking rente belet aftrek eigenwoningrente niet

Rente die is betaald op een (hypothecaire) lening die is gesloten voor verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning, is aftrekbaar in Box I van de inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen voor een geldlening die via de bank is afgesloten, maar ook voor onderhandse leningen, bijvoorbeeld gesloten met de ouders van de belastingplichtige, is […]

De kracht van de executeur

Executeurs worden meestal aangesteld in een testament om te ontzorgen. Zij verlossen degene die de executeur aanstelt van de zorg wie de nalatenschap moet gaan regelen. Maar executeurs ontzorgen ook de nabestaanden, die eigenlijk niks anders hoeven te doen dan wachten tot hun aandeel in de erfenis wordt uitbetaald. Het aanstellen van een executeur lijkt […]

Energielabel verplicht bij verkoop woning

Vanaf 1 januari 2015 krijgen alle huiseigenaren die nog geen energielabel bezitten een voorlopig energielabel thuis gestuurd. Gebaseerd op bouwjaar en type woning, geeft dit label aan hoe energiezuinig uw huis is. Dit voorlopig energielabel geldt niet als u uw huis gaat verhuren of verkopen.  Dit komt omdat het bij het voorlopig energielabel om een […]

Interen op vruchtgebruikvermogen

Als een echtgenoot overlijdt, mag de langstlevende vaak het hele gezamenlijke vermogen houden. Meestal wordt de langstlevende volledig eigenaar van het huis, de inboedel en de bankrekeningen en mag alles zelfs opmaken. Maar dat is niet altijd het geval. Als er sprake is van een vruchtgebruiktestament, dan kan het zo zijn dat de langstlevende niet […]

Betaling hypotheekrente bij beëindiging relatie

Verliefd, verloofd, maar geen boterbriefje. Het aantal huwelijken dat wordt gesloten daalt nog steeds ten opzichte van het aantal stellen dat ongehuwd gaat samenwonen. Het belang van het maken van goede afspraken binnen een relatie van ongehuwd samenwonen wordt nog eens onderstreept door een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in april van dit jaar. De […]

Tijdig aangifte erfbelasting doen loont

Gewoontegetrouw doet menig erfgenaam zijn best om op tijd aangifte voor erfbelasting te doen. Maar wat is tijdig? In beginsel moet de aangifte voor erfbelasting binnen acht maanden na overlijden binnen zijn bij de belastingdienst. Maar als u wilt voorkomen dat u rente moet betalen over de verschuldigde erfbelasting dan is het verstandig om al […]