Onbeheerde nalatenschappen

Als iemand overlijdt, zijn de erfgenamen doorgaans snel bekend. De naaste familieleden vinden soms een testament, en gaan naar de notaris. Ook als er geen testament wordt gevonden kan de notaris hulp bieden, en vaststellen wie de erfgenamen volgens de wet zijn. Maar wat gebeurt er als er niemand in de kring van naasten actie onderneemt na overlijden?

Had de overledene een huis op naam dan zullen schuldeisers na verloop van tijd waarschijnlijk actie ondernemen om de erfgenamen op te gaan sporen. Bijvoorbeeld omdat de hypotheektermijnen en belastingaanslagen niet betaald worden. Als zich lange tijd niemand meldt om de bezittingen van de overledene te claimen, kan het zijn dat bijvoorbeeld bankrekeningen jarenlang op naam van de overledene geregistreerd blijven. Volgens de wet vervalt het saldo van die slapende rekeningen na twintig jaar aan de bank. Via de website www.slapendetegoeden.nl kan navraag gedaan worden naar slapende tegoeden bij banken.

Minister Plasterk, demissionair minister van Binnenlandse Zaken, heeft nu banken en verzekeraars opgeroepen om hun slapende banktegoeden over te dragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Daar wordt onderzoek gedaan naar de erfgenamen, zodat het geld uitgekeerd kan worden. Lukt dat niet dan wordt het geld gestort in de zogenaamde ‘consignatiekas’. Hier blijft het geld twintig jaar beschikbaar voor rechthebbenden. Via een formulier op www.rijksoverheid.nl kunt u nagaan of u mogelijk recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas.

Bron: AD, 8 april 2017 en www.rijksvastgoedbedrijf.nl