Estate planning

Estate planning richt zich op het overdragen van opgebouwd (familie)vermogen op de erfgenamen. Maar estate planning gaat verder dan ‘slim schenken’. We begeleiden de overheveling op juridisch en fiscaal gebied, met oog het op instandhouding van vermogen. Estate planning komt in beeld als er sprake is van bedrijfsoverdracht, aanzienlijk vermogen, de wens te doneren aan een goed doel of zelf een stichting op te richten. In sommige gevallen kan estate planning nog een rol van betekenis spelen na overlijden. Daarvoor is het wel zaak snel contact op te nemen met een van onze notarissen.