Schepen

Zeeland kent een lange traditie in zowel de pleziervaart als de visserij en algemeen de bedrijfsmatige scheepvaart. Op al deze terreinen heeft ook ons kantoor een lange traditie. Vanzelfsprekend als het gaat om de aankoop van uw schip en de aanvraag of wijziging van de teboekstelling bij het kadaster. Maar u kunt ook bij ons terecht voor het aanvragen van zeebrieven, als u een huurovereenkomst wilt laten opstellen, voor een registratie in het visserijregister of voor het regelen van een identiteitsbewijs.