Problemen bij niet naleven verrekenbeding huwelijksvoorwaarden

Wie op huwelijkse voorwaarden is getrouwd met daarin “koude” uitsluiting van elkaar en ook een periodiek verrekenbeding, roept problemen over zich af. Althans als beide partners niet jaarlijks hun overgespaarde inkomen met elkaar verrekenen. Als dan ook nog op de gemeenschappelijke bankrekening schenkingen worden bijgeschreven, kunnen de problemen zich opstapelen. Met als gevolg ruzie bij echtscheiding.

De rechtbank in Rotterdam boog zich onlangs over een zaak waarin dit speelde en waarin naast een gezamenlijk huis – inmiddels geheel hypotheekvrij – ook nog extra vermogen op het spel stond.
De waarde van het huis moet normaal gesproken verdeeld worden tussen beide partijen. In dit geval stelde de vrouw dat een deel van de financiering van het huis afkomstig was van haar ouders. Haar ouders hadden de lening alleen aan haar verstrekt en vervolgens jaarlijks een deel kwijtgescholden. Dat zou moeten blijken uit een schuldbekentenis die niet meer beschikbaar is. Wel is een vergelijkbare schuldbekentenis overlegd door haar getrouwde zus. Volgens haar broer en zus was het inderdaad de bedoeling van de ouders om het geld uitsluitend terecht te laten komen bij de eigen kinderen.
Voor de rechtbank is hiermee helder dat een deel van de woning met eigen geld van de vrouw is betaald. Op dat bedrag heeft zij recht en moet door haar ex-partner aan haar worden terugbetaald. Datzelfde geldt voor de kosten van een latere verbouwing. Ook hier moet de ex-partner het door de vrouw betaalde deel terugbetalen.

Om op een dergelijke manier privé geld van de gezamenlijke rekening terugbetaald te krijgen, moet de vrouw aantonen welke privébedragen zij op de gezamenlijke bankrekening heeft gezet en wanneer dat is gebeurd. Ook moet zij bewijzen daarvan overleggen en aantonen welke financiële gevolgen dat heeft. Als zij daar niet toe in staat is, mag ze ook niet rekenen op vergoeding daarvan.
Als de rechtbank het aannemelijk vindt dat ook de rest van het vermogen voor een groot deel uit privévermogen van de vrouw afkomstig is, moet de ex-partner aantonen dat het privévermogen van zijn ex-echtgenote wel afkomstig is uit de overgespaarde inkomsten van beiden. Kan hij dat niet, dan hoeft het vermogen van de vrouw niet verrekend te worden.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden en mogelijke verrekenbedingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.