Samenwoners en inbreng eigen gelden woning

Samenwoners die samen een huis hebben en ieder voor de helft eigenaar zijn, komen nogal eens voor verrassingen te staan als tijdens de relatie een van beiden meer geld in het huis heeft gestoken dan de ander. Daaruit kan dan na beëindiging van de relatie of na verkoop van het huis een fors verschil van mening ontstaan, dat meestal voor de rechter wordt uitgevochten.

Een dergelijk geval speelde zich onlangs af voor de rechtbank. Het huis werd voor fors minder verkocht dan dat een van beide partners – de vrouw – uit eigen vermogen op de hypotheek had afgelost. De vrouw wil daarom de gehele opbrengst van de verkoop hebben. Haar partner betwist die vordering niet. De vrouw wil echter ook dat haar partner haar de helft van de negatieve verkoopopbrengst vergoedt. Dat vindt haar partner te ver gaan.
De rechter gaat helemaal met de vrouw mee. Bij een dergelijke verdeling heeft elke partner recht op vergoeding van wat hij of zij uit privévermogen voor het huis heeft betaald. Verder geldt dat daarnaast iedere partner van het restant een evenredig deel toekomt, zowel positieve als negatieve opbrengst. Dat betekent dat beide partners de helft van de negatieve opbrengst moeten delen. Dat vertaalt zich in een vordering van de vrouw op haar partner ter grootte van de helft van die negatieve opbrengst, bovenop de opbrengst van het huis.

Gaat u samenwonen en worden eigen gelden ingebracht denk dan aan het opstellen van een samenlevingsovereenkomst om later geschillen te voorkomen!

Wilt u meer weten over bovenstaande? Bel ons voor het maken van een afspraak.