Wetsvoorstel bescherming negatieve nalatenschap

Als blijkt dat een overleden familielid veel schulden achterlaat ontstaat er vaak paniek onder de achterblijvers. ‘Wie moet dat betalen?’ is meestal de grote vraag. Gelukkig is er in de Nederlandse wet een mogelijkheid opgenomen om een erfenis te weigeren, als er schulden zijn. Er is zelfs een mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden, en niet aansprakelijk te worden voor schulden, als blijkt dat deze de baten overstijgen.

Toch kwam het voor dat iemand een erfenis had aanvaard, terwijl achteraf bleek dat er nog een schuld moest worden voldaan. Die persoon had dan vaak pech en moest die schuld uit eigen zak betalen.

De Tweede Kamer heeft nu een wetsvoorstel aangenomen waardoor erfgenamen worden beschermd tegen onverwachte schulden. Voorwaarde is wel dat de erfgenaam zelf er niks aan kon doen, dat hij de schuld niet kende. De erfgenaam kan dan alsnog binnen drie maanden de rechter vragen of hij de erfenis, voor wat betreft de nieuwe schuld, beneficiair kan aanvaarden.

Tot op heden kon iemand een erfenis zuiver aanvaard hebben, zonder dat hij of zij het zelf in de gaten had, namelijk door zich als erfgenaam te gedragen. De erfgenaam die al spulletjes meenam uit het sterfhuis, liep dus een groot risico als de erfenis achteraf negatief bleek te zijn. In het nieuwe wetsvoorstel kan iemand zich alleen nog maar als zuiver aanvaardend erfgenaam gedragen, als hij goederen uit de nalatenschap wegmaakt voor schuldeisers, bijvoorbeeld door verkoop.

Wilt u meer weten over het wel of niet aanvaarden van een erfenis? Wij helpen u graag.