Wie zijn wij?

Op ons kantoor staan naast twee notarissen, één kandidaat-notaris, drie notarisklerken en negen administratief medewerksters tot uw beschikking.

Mevrouw Mr. S. Andriessen, notaris
(lid Vereniging van Agrarisch Recht en Vereniging voor Notariële Registergoed Specialisten)

andriessen@andriessenzonnevylle.nl

De heer Mr. R. Zonnevylle, notaris
(lid Vereniging van Estate-Planning in het Notariaat)

zonnevylle@andriessenzonnevylle.nl 

Heeft u een algemene vraag? Zend dan een email naar notarissen@andriessenzonnevylle.nl

Onze notarissen:
Mevrouw Mr. Simone Andriessen is vanaf 2004 verbonden aan dit kantoor, aanvankelijk als kandidaat-notaris en in februari 2012 als notaris. Ze studeerde in 1997 af in Notarieel recht, en specialiseerde zich middels afgeronde opleidingen in agrarisch recht en onroerend goed recht. Naast haar taken en verantwoordelijkheden in het notariaat is zij de trotse moeder van twee kinderen.

De heer Mr. Robert Zonnevylle is in 1982 begonnen als kandidaat-notaris en medio 1996 is hij benoemd tot notaris bij dit kantoor. Middels opleidingen en cursussen heeft de heer Zonnevylle zich gespecialiseerd in familie- en ondernemingsrecht. In het bijzonder kunt u bij hem terecht voor “Estate Planning” (advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overheveling en instandhouding van (familie)vermogens). Naast het notariaat is hij maatschappelijk actief in diverse besturen van verenigingen en stichtingen.