Estate planning

U heeft uw hele leven hard gewerkt, en wilt nu uw bedrijf graag overdragen aan uw kinderen. Met het oog op instandhouding van uw vermogen, is het verstandig dat op fiscaal en juridisch gebied te laten begeleiden door een specialist. Estate planning richt zich op het overdragen van opgebouwd (bedrijfs)vermogen vanuit een breder perspectief. In sommige gevallen kan estate planning nog een rol van betekenis spelen na overlijden. Daarvoor is het wel zaak snel contact op te nemen met een van onze notarissen.